ALNED MEDICAL Ltd.

Bulgaria 69, Gen. Totleben Blvd. BG – 1606 Sofia,
1
A 1

Медицинска техника и консумативи:

електрокардиографи, монитори, Холтер системи за ЕКГ и кръвно налягане, стрес-тест системи, дефибрилатори, ехографи, спирометри, аудиометри, фетал монитори, доплери, ЕЕГ, ЕМГ, физиотерапия, рехабилитация и водолечение, лабораторна техника и реактиви

Доставка и сервиз

Контакти

+ 359 (2) 951 68 80
+ 359 (2) 951 68 80
alned@intech.bg
http://www.alned.com

Features