ALNED MEDICAL Ltd.

Bulgaria 69, Gen. Totleben Blvd. BG – 1606 Sofia,
1
D 11

Медицинска техника и консумативи:

електрокардиографи, монитори, Холтер системи за ЕКГ и кръвно налягане, стрес-тест системи, дефибрилатори, ехографи, спирометри, аудиометри, фетал монитори, доплери, ЕЕГ, ЕМГ, физиотерапия, рехабилитация и водолечение, лабораторна техника и реактиви

Доставка и сервиз

Контакти

+ 359 (2) 951 68 80
+ 359 (2) 951 68 80
alned@intech.bg
http://www.alned.com

Features

BIONICS

1
D 11
South Korea
2017

DJO /CHATTANOOGA GROUP

1
D 11
Italy
2017

DJO /CHATTANOOGA GROUP

1
D 11
USA
2017

FAZZINI

1
D 11
Italy
2017

FIAB

1
D 11
Italy
2017

HUWO

1
D 11
Germany
2017

INNOMED MEDICAL

1
D 11
Italy
2017

INNOMED MEDICAL

1
D 11
Hungary
2017

LED

1
D 11
Italy
2017

LINEAR CHEMICALS

1
D 11
Spain
2017

MEDITECH

1
D 11
Hungary
2017

PISTON

1
D 11
Hungary
2017

RIMEC

1
D 11
Italy
2017

SIBEL

1
D 11
Spain
2017

SOMETHY

1
D 11
France
2017