Съпътстваща програма БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА&ЕСТЕТИКА 2019

 БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА

 

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА

10.00 – 13.30Лекция „Регенерация  в пародонталната  и имплантатна  хирургия“ - лектор: д-р Давид Ботонд Хангяси

ПРОГРАМА: 

11.00-11.30

Борба за зъбите. Мекотъканен и костен мениджмънт при случай с пародонтални заболявания.

11.30-12.00

Борба за костта: постекстракционни алвеоли и места с дефекти. Основни техники за направлявана костна регенерация с цел ограничаване на дефекти с ксенографти или синтетични костовъзстановителни материали.

12.00-12.30

Нови синтетични материали в областта на направляваната костна регенерация

12.30-13.00

Вертикални дефекти: Повдигане на пода на максиларния синус и възстановяване на алвеоларен гребен

13.00-13.30

Борба за меките тъкани около имплантати: Цели и техники

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА

Зала Вихрен, ет. 2

11.30 – 12.30 - Slim pACT – хит в отслабването и борбата с целулита.

Лектор: Silvia Santi

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Семинарна зала в изложбена зала 1
12.45 – 13.45 

Тема 1: Технологични платформи за транспорт на активни съставки

Тема 2: Третиране на акне и хиперпигментация през летния период в условията на слънце

Лектори: Д-р Ели Коева, дерматолог

Калина Георгиева, технолог на Dr.Derm и Beauty Expert

Цветелина Маймарова, експерт

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Семинарна зала в изложбена зала 1

14.00 - 15.00 - Компютърно моделирани стелки, приложение и лечебен ефект

Лектор: доц. Владислав Иванов

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Семинарна зала в изложбена зала 1

15.00 – 18.00 - Практическа част „Регенерация  в пародонталната  и имплантатна  хирургия“ - лектор: д-р Давид Ботонд Хангяси

ПРОГРАМА: 

15.00-16.30

Workshop 1 - Пародонтология.

Запазване на меките тъкани около естествени зъби: покриване на гингивални рецесии с коронарно преместено ламбо.

16.30-18.00

Workshop 2 - Имплантология.

Избор между резорбируеми и нерезорбируеми мембрани за регенерация на неовладяни костни дефекти.

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Зала Руен, ет. 2

15.00 - 17.30 - “Здравословно хранене” и “Хранителни дефицитни нарушения” - лектори: проф. Веселка Дулева и доц. Даниела Попова

ПРОГРАМА: 

15.00-16.00

Сесия Здравословно хранене (проф. Веселка Дулева, Национален център по общественото здраве и анализи)

Съвременни аспекти на науката за хранене

Национални препоръки за здравословно хранене в млада и зряла възраст - Европейски и национални приоритетни стратегии за здравословно хранене

16.00-16.30

Кафе пауза

16.30-17.30

Сесия Хранителни дефицитни нарушения (доц. Даниела Попова, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”)

Алтернативни хранителни режими

За и против глутена

Ролята на витамин Д за човешкото здраве

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Зала Мусала, ет. 2

15.30 - 16.30 - Регенеративни методи в   естетична дерматология и дентална медицина.  Ускорена Автоложна Тъканна регенерация на тъканите: AA-PRP & AA-PRF                       

Лектор: Д-р Мария Тончева – Дерматолог, Магистър по Естетична Медицина

Медикофарм Хелт енд бюти Семинарна зала в изложбена зала 1

  

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА

10.00 -11.00 - „Нови технологии и методи за редуциране на локални мастни натрупвания по лицето и тялото” 

Лектор: Борислав Ковачев

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Семинарна зала в изложбена зала 1

10.00 -11.00 БЕЗПЛАТНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛЕКЦИЯ ЗА  КОНТРОЛИРАНА БИОФИЛМ ТЕРАПИЯ GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT)

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Зала Панорама

10.00 – 17.00“Наднормено тегло и затлъстяване, нарушения в хранителното поведение”, “Физическа активност и здраве”, “Употреба на алкохол”, “Тютюнопушене и здравен риск”

Лектори: доц. Даниела Попова, гл. експерт Ивелина Камел, гл. експерт д-р Росица Чапарова, проф. Борислав Георгиев, гл. експерт Доротея Великова, д-р Георги Владимиров, проф. Георги Момеков

ПРОГРАМА: 

10.00-11.00 - Сесия Наднормено тегло и затлъстяване, нарушения в хранителното поведение (доц. Даниела Попова, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”)

Наднормено тегло и затлъстяване в млада и зряла възраст – рискове за здравето

Съвременни подходи за превенция и терапия наднорменото тегло и затлъстяването

Нарушения в хранителното поведение

11.00-11.30 - Кафе пауза

11.30-12.30 - Сесия Физическа активност и здраве (гл. експерт Ивелина Камел – Национален център по обществено здраве и анализи)

Физическа активност на населението в ЕС и България

Ниската физическа активност – фактор на риска за здравето

Препоръки на СЗО за повишаване на физическата активност на населението

12.30-13.00 - Обедна почивка

13.00-14.00 - Сесия Употреба на алкохол (гл. експерт д-р Росица Чапарова, Национален център по обществено здраве и анализи)

Консумация на алкохол в ЕС и България

Злоупотреба с алкохол и рискове за здравето

Превенция на злоупотребата с алкохол

14.00-17.00  -Сесия Тютюнопушене и здравен риск

14.00–14.30 – Тютюнопушене – епидемиология и глобален риск – проф. Борислав Георгиев

14.30–15.30 – Тютюнопушене в ЕС и България. Тютюнопушене и зависимост. Пасивно пушене и здравен риск при децата - гл. експерт Доротея Великова, Национален център по обществено здраве и анализи

15.30–16.00 – Тютюнопушене в млада възраст – д-р Георги Владимиров

16.00–16.15 – Тютюнопушене в епидемиологичните проучвания EUROASPIRE в Европа - проф. Борислав Георгиев

16.15–16.45 – Базирани на доказателствата решения на глобалната епидемия тютюнопушене – проф. Георги Момеков

16.45–17.00 – Дискусия

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Зала Витоша, ет. 1

10.00 – 18.00РЕЛЕЧЕНИЕ НА ЕНДОДОНТСКИ ЛЕКУВАНИ ЗЪБИ – ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНО РЕЛЕЧЕНИЕ ДО ЕНДОДОНТСКА МИКРОХИРУРГИЯ - лектор: д-р Франческо Маджоре

ПРОГРАМА: 

8.15 – 9.00 - Регистрация

9.00 – 11.00 – Част I : Клиничен мениджмънт на ендодонтските лезии – индивидуални фактори за релечение или ендохирургия.

11.00 – 11.30 – Кафе-пауза

11.30 – 13.00 – Част II : Ендодонтски микрохирургичен подход – индикации за вземане на решение. Клинични стратегии. Специфични техники. Оперативен протокол. Максимално запазване на зъбна структура.

13.00 - Дискусия. Край на семинара.

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Зала Мусала и зала Вихрен, ет. 2

11.30 – 13.30 -  „Предизвикателства пред пациентите с пулмонална артериална  хипертония“

Сдружение „Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония“ (БОППХ) Семинарна зала в изложбена зала 1

13.45 – 15.30 - „Ергономия за пациента и терапевта“

Лектор: Стоян Стоев

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Семинарна зала в изложбена зала 1

14.00 – 15.30 - Изкуственият интелект (AI Technolgy) в Акушеро-Гинекологията или какви са предимствата от неговото въвеждане  в ултразвуковата диагностика при фетално-морфологични изследвания

Лектор: д-р Валентин Милошов

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Зала Родопи, ет. 1

15.00 – 17.00Стоматология и сърдечно-съдова профилактика

Лектори: д-р Данаил Аврамов, д-р Евелина Дончева, д-р Боян Кунев, -р Димитър Ковачев

ПРОГРАМА: 

15.00–15.30 – Профилактика на инфекциозния ендокардит при стоматологични процедури – д-р Данаил Аврамов (Национална кардиологична болница)

15.30–16.00 – Предизвикателства в денталната хирургия – поведение при пациенти на антикоагулантна и антиагрегантна терапия – д-р Евелина Дончева (Национална кардиологична болница)

16.00–16.30 – Пародонтит и сърдечно-съдови заболявания – д-р Боян Кунев (Национална кардиологична болница)

16.30–17.00 - Ефектът на тютюнопушенето върху оралното здраве – д-р Димитър Ковачев (Стоматологична практика)

17.00 – Дискусия

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Зала Мусала, ет. 2

15.45 – 17.30 

 1. Проучване на съответствието с нормативните изисквания на открити детски площадки на територията на град София

Лектор: Иглика Христова, Кристин Василска - "Инспектор по Обществено здраве".  

 1. Пелени за еднократна употреба и детско здраве

Лектор: Красимира Денова - "Инспектор по Обществено здраве". 

 1. Биологични ефекти на йонизиращата радиация върху кожата

Лектор: Нели Галева и Милена Миладинова - "Рентгенов лаборант". 

 1. Кинезитерапия за профилактика на статични заболявания на женски полови органи

Лектор: Росица Танева-Богданова - "Рехабилитатор". 

 1. Маркери на чернодробна фиброза

Лектор: Цветелина Цакова - "Медицински лаборант". 

 1. Ebola - вирусна хеморагична треска - предизвикателство в медицината на 21-ви век

Лектор: Елинка Миланова - "Медицински лаборант". 

 1. Zika - вирусна инфекция - предизвикателство в съвременната медицина

Лектор: Ванеса-Мария Пенева - "Медицински лаборант". 

 1. Lisi press и нанасяне на керамика върху литиев дисиликат

Лектор: Ивелина Ангелова, Габриел Иванов - "Зъботехник" 

Медицински колеж Йорданка Филаретова - гр. София Семинарна зала в изложбена зала 1

 

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА

08.30 – 17.00 - Конференция „Дентал Мениджмънт и Маркетинг“

Лектори: Стефано Ригуци, Д-р Даниеле Берета, Др. Младен Камбов
БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА

Зала Вихрен, ет. 2

13.45–14.00Откриване на ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ – ПРИОРИТЕТИ НА СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - Ефективни и безопасни подходи в профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст

14.00–15.30

Научна сесия Чернодробни заболявания в млада възраст

Модератор: проф. Людмила Матева

 1. Как да разпознаем чернодробно заболяване в млада възраст? –

проф. Людмила Матева

 1. Синдроми на прогресивна фамилна холестаза в ранна възраст –

д-р Мила Байчева

 1. Неалкохолна или алкохолна стеатозна болест? –

проф. Людмила Матева

 1. Дискусия

 

16.00–17.00

Научна сесия Болести на миокарда в млада възраст

Модератор: проф. Елина Трендафилова

 1. Хипертрофична кардиомиопатия –

проф. Елина Трендафилова

 1. Възможности на образната диагностика на болестите на миокарда в млада възраст –

доц. Камелия Генова

 

17.00–17.30

Научен симпозиум Кардиоверсия при предсърдно мъждене и антикоагулация (с подкрепата на Пфайзер)

 1. Emanate – нови хоризонти при кардиоверсия – проф. Елина Трендафилова

 

17.45–19.45

Научна сесия Белодробна артериална хипертония. Тумори на сърцето

Модератор: проф. Маргарита Цонзарова

 1. Нова дефиниция, класификация и ранна диагностика на белодробната артериална хипертония –

д-р Елена Димитрова

 1. Белодробна артериална хипертония в детска и юношеска възраст – проф. Маргарита Цонзарова
 2. Фамилен сърдечен миксом –

доц. Анна Дашева

 1. Дискусия

 

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Зала Витоша, ет. 1

14.00–16.00Научна сесия Големи коронарни рискови фактори в млада и зряла възраст (част 1)

Модератор: проф. Борислав Георгиев

 1. Артериална хипертония при млади хора – епидемиология и принципи на лечение – д-р Венцислав Григоров
 2. Симпатикус и артериална хипертония при млади хора –

д-р Георги Владимиров

 1. Хипертония на бялата престилка маскирана хипертония –

проф. Борислав Георгиев

 1. Вторични хипертонии в млада възраст – доц. Лилия Демиревска

 

16.00–17.00

Научна сесия Клинична фармация (част 1)

Модератор: проф. Георги Момеков

 1. Лекарствени взаимодействия на противотуморни медикаменти с медикаменти за лечение на артериална хипертония, коронарна болест на сърцето, сърдечна недостатъчност –

проф. Георги Момеков / доц. Румяна Симеонова

 1. Лекарствени взаимодействия на противотуморни медикаменти с антиритъмни медикаменти, антокоагуланти и антиагреганти –

проф. Георги Момеков / доц. Румяна Симеонова

 

17.45–19.00

Научна сесия Клинична фармация (част 2)

Модератор: проф. Георги Момеков

 1. Витамин D статус при лица с обезна саркопения в зряла възраст –

д-р Мария Николова

 1. SSRI и SNRI – лекарствени взаимодействия с кардиологични и други често прилагани

медикаменти, странични ефекти –

проф. Георги Момеков / доц. Румяна Симеонова

 1. Дискусия
БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Зала Мусала, ет. 2

10.00 – 13.30 - Директни и индиректни композитни възстановявания

Лектор: Д-р Владислав Толкачев, Украйна

ПРОГРАМА: 

Лекция част 1

10.00-11.30 ч.

Лесни начини за комбиниране на композитните цветове, оптически характеристики на зъбните тъкани, как да изберем правилния цвят за да направим невидима реставрация

Предимства, недостатъци и съвременни изисквания  на композитните материали

Директни реставрации, техника на "оклузален ключ", техника на свободния моделаж, "Bulk &Body" техника, "One portion" техника

Възстановяване на оклузалния релеф и контакни точки при дистални възстановявания:класическата техника, практически съвети и тънкости

Лекция част 2 

11.30-12.30 ч. 

Биомеханичен анализ и принципи на биомеханиката или кога да изберем директно и кога индиректно възстановяване

Адхезивен протокол, иновативни подходи и натрупан опит

12.30-13.30 ч.

Практическа демонстрация

Директно възстановяване "Stamp technique" използвайки Нано-керамичния композит <>

Директно възстановяване "Free modeling technique" използвайки Нано-керамичния композит <>

Финиране и полиране

Етапи на адхезивния протокол, фиксиране и полиране на индиректно възстановяване използвайки двойно-полимеризиращия цимент <>

Възстановяване на преден зъб със силиконов ключ

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Зала Пирин

10.30 - 11.30Дермални Филъри-  Иновация, странични действия и задържане на резултата.  Съвремено решение.

Лектор: Д-р Мария Тончева – Дерматолог, Магистър по Естетична Медицина

Медикофарм Хелт енд бюти Семинарна зала в изложбена зала 1

11.45 - 13.45 - Triwings: медицински уред с LED панели и ендо кавитарна сонда за клетъчно подмладяване и хомеостаза, номер 1 във Франция.

Лектори: д-р Лорета Стоименова, Цветелина Стоименова 

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Семинарна зала в изложбена зала 1

12.00 – 18.00 - Лекция с д-р Sergiu Nicola

ПРОГРАМА: 

12.00 – 13.00 - Регистрация

13.00 – 15.00 - Лесно, бързо и безопасно препариране на ендодонтското пространство с помощта на реципрокиращи системи и последващи техники за обтуриране.

15.00 – 15.30 - Почивка

15.30 – 17.30 - Напредничави техники за ендодонтско релечение. Минимално инвазивни техники за отстраняване на сепарирани инструменти, щифтове, обтуровъчни материали и преодоляване на прагове.

17.30 – 18.00 Дискусия 

 БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Зала Руен, ет. 2

14:00 - 15:30 - "Събрание на Районните колегии на БАЗ"

Водещ на събранието - Стоян Христов

Съюз на зъботехниците в България

Семинарна зала в изложбена зала 1

15.00 – 18.00 - Лекарят, който ме вдъхновява

Кампанията Лекарят, който ме вдъхновява – представяне на досегашните победители, връчване на грамоти и анонсиране на предстоящите издания на кампанията до края на годината.

Вдъхновяващи речи на лекари по модела TED TALKs – 5-6 лекари ще произнесат речи по избрана от тях тема, които корелират със слогана и разгръщат темата ЛЕКАРЯТ, КОЙТО МЕ ВДЪХОНОВЯВА.

Участници ще представят предметите, които са донесли и ще разкажат тяхната история.

Почерпка и нетуъркинг.

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Зала Родопи

 

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА

08.30 – 16.30 - Конференция „Дентал Мениджмънт и Маркетинг“

Лектори: Стефано Ригуци, Д-р Даниеле Берета, Др. Младен Камбов

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Зала Вихрен, ет. 2

09.00 – 10.30 - Научна сесия Специфични проблеми в млада възраст

Модератор: проф. Борислав Георгиев

 1. Нарушения в хранителното поведение – доц. Даниела Попова
 1. Злоупотреба с хормонални препарати и фитнес/бодибилдинг – д-р Ралица Робева
 1. Новите “модерни” зависимости при млади хора – компютър, телефон, социалните мрежи – проф. Христо Кожухаров
 1. Дискусия

11.00 – 11.30Научен симпозиум РААС и артериална хипертония - (с подкрепата на Санофи)

 1. Рамиприл в терапията на артериалната хипертония по хода на сърдечно-съдовия континуум – проф. Борислав Георгиев

11.30 – 12.00 - Научен симпозиум - (с подкрепата на Сандоз)

 1. Комбинирани медикаменти (РААС блокери и блокери на калциевите канали) в една таблетка, като първа линия на лечение на артериална хипертония – проф. Георги Момеков

12.00 – 13.00 - Научен симпозиум Артериална хипертония и инсулинова резистентност в млада възраст (с подкрепата на Берлин-Хеми/Менарини)

Модератор: проф. Борислав Георгиев

 1. Избор на бета-блокер при млади пациенти с артериална хипертония и инсулинова резистентност – проф. Борислав Георгиев
 1. Предиабет при млади пациенти – д-р Антоанета Гатева  

13.00–13.45 - Научен симпозиум (с подкрепата на Филип Морис)

 1. Продуктите с нагряване на тютюн през погледа на фармаколога – проф. Георги Момеков
БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Семинарна зала в изложбена зала 4

09.00 – 10.30Научна сесия Бъбречни болести в млада възраст

Модератор: проф. Боряна Делийска

 1. Бъбречно-каменна болест – проф. Боряна Делийска 
 2. Уроинфекции – д-р Янка Коларска 
 3. Има ли захарен диабет без диабетна нефропатия? – д-р Биляна Василева
 4. Дискусия

10.30–12.00

Научна сесия Вирусни хепатити в млада възраст

Модератор: проф. Людмила Матева

 1. Вирусен хепатит С – проф. Красимир Антонов
 2. Вирусен хепатит В – проф. Деян Желев
 3. Вирусен хепатит D – проф. Красимир Антонов
 4. Вирусен хепатит Е – проф. Деян Желев
 5. Дискусия
БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Семинарна зала в изложбена зала 4.1

14.00–14.30 - Научна лекция

 1. Медикаментите, които промениха света – проф. Георги Момеков

14.30 –15.30 Научен симпозиум - Молекулярно-генетична диагностика и терапия – настояще и бъдеще (с подкрепата на Пфайзер)

Модератор: проф. Добрин Константинов

 1. Възможности на генната диагностика като предпоставка за генна, транскриптомна и протеомна терапия – д-р Тихомир Тодоров
 2. Генната терапия в близкото бъдеще – проф. Радка Тинчева 

16.00–17.00 Научен симпозиум - Бременност и сърдечно-съдови заболявания (с подкрепата на Актавис)

 1. Артериална хипертония и бременност – проф. Нина Гочева 

17.00–18.00 Научен симпозиум - Контрол на сърдечно-съдовия риск при млади хора (с подкрепата на Мерк)

Модератор: проф. Борислав Георгиев

 1. Сърдечно-съдов риск при пациенти с диабет и предиабет. Мястото на метформин с удължено освобождаване – проф. Борислав Георгиев
 1. Мястото на метформин с удължено освобождаване при контрол на рисковите фактори – проф. Георги Момеков
 1. Има ли място кардиоселективният Bisoprolol при лечение на болни с диабет? – проф. Елина Трендафилова

18.00–19.30

Научна сесия Големи коронарни

рискови фактори в млада и зряла възраст (част 2)

Модератор: проф. Елина Трендафилова

 1. Лечение на артериалната хипертония в млада възраст – доц. Добромир Гочев
 2. Контрол на липидните нарушения при млади хора – д-р Венцислав Григоров
 3. Тютюнопушене в млада възраст – д-р Георги Владимиров
 БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Семинарна зала в изложбена зала 4

14.00–16.00Научна сесия Болести в юношеска възраст

Модератор: проф. Иван Литвиненко

 1. Ниво на витамин D при деца със затлъстяване – д-р Десислава Йорданова
 2. Пубертетна гинекомастия – д-р Здравка Тодорова
 3. Синдром на Barakat – диагностика и лечение – д-р Михаела Димитрова
 4. Затлъстяване и метаболитен синдром – доц. Елисавета Стефанова
 5. Проблемни случаи през погледа на клиничните фармацевти – маг.-фарм. Велина Григорова и маг.-фарм. Цветанка Вълчанова 
 6. Дискусия

18.00–19.30 Научна сесия Съдови заболявания

Модератор: доц. Детелина Луканова

 1. Склеротерапия на вени – д-р Наделин Николов
 2. Феномен, болест и синдром на Рейно – доц. Детелина Луканова
 3. Дискусия
БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Зала Мусала, ет. 2

10.00 – 17.00 - Практическа част: Напредничави техники за ендодонтско релечение. Минимално инвазивни техники за отстраняване на сепарирани инструменти, щифтове, обтуровъчни материали и преодоляване на прагове. Фото и видео документация с помощта на дентален микроскоп.

Лектор: д-р Sergiu Nicola

ПРОГРАМА: 

9.00 – 13.00 - Практически панел 1

13.00 - 14.00 - Обяд

14.00 – 17.00 - Практически панел 2

17.00 – Връчване на сертификати от д-р Никола

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Зала Руен, ет. 2

 

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА

09.30 – 12.30 - “Дерматологични проблеми на здравеопазване в млада и зряла възраст”

Лектор: доц. Любомир Дурмишев, д-р Димитрина Гулева, д-р Йоана Пожарашка, д-р Ивета Денчева-Петрова, д-р Елена Петрова

ПРОГРАМА: 

9.30-11.00

Научна сесия Дерматологични проблеми на здравеопазване в млада и зряла възраст Модератор: доц. Любомир Дурмишев

9.30-9.55

Атопичен дерматит в детска и зряла възраст – доц. Любомир Дурмишев

9.55-10.10 

Кожни прояви на лупус еритематозус при деца – д-р Димитрина Гулева

10.10-10.25

Ювенилен дерматомиозит – д-р Йоана Пожарашка

10.25-10.40

Особености в протичането и лечението на псориазис в детска възраст – д-р Ивета Денчева-Петрова 

10.40-11.00

Инфекция с човешки папиломен вирус в детска възраст – д-р Елена Петрова

11.15-12.30

Научна сесия: Очаква се потвърждение (Клинична фармация 2)

БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Семинарна зала в изложбена зала 4

09.30 – 11.30 - “Спорт и двигателна активност в млада и зряла възраст”

 

Модератор: проф. Незабравка Генчева

 1. Промоция на здравето в млада и зряла възраст чрез упражнения с голяма терапевтична топка (Swiss ball) – проф. Незабравка Генчева
 2. Двигателна активност по време на бременността – доц. Дияна Попова-Добрева
 3. Отражение на по-честите обменни нарушения върху подрастващия организъм и тяхната профилактика – гл. ас. Дарина Захариева
 4. Дискусия
БУЛМЕДИКА БУЛДЕНТАЛ ДЕРМА & ЕСТЕТИКА Зала Мусала, ет. 2