Международното изложение, което събира медицинския сектор за 58-и път - БУЛМЕДИКА
Изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & EСТЕТИКА 2024 започна
Всичко за денталните медици на едно място  

Българският иноватор на световния пазар

Иновация. Думата е ключова за дейността на фирма АМЕТ, чиито продукти и предложения ще откриваме на щанд В11 в зала 2.

Компанията ще ни запознае със способностите на AMETOM HRF 100. Машината преопределя хирургичните резултати, благодарение на 4.0 MHz радиовълнови технологии. Клиничните ползи включват редуциране на постоперативния дискомфорт, минимизиране на некрозите, масимизиране на разчитането на хистологичните проби, силно подобряване на оздравителния процес при отлични резултати от естетична гледна точка.

AMETOM HRF 100, който притежава европейски сертификат за качество на медицински изделия, е максимално удобен за ползване електрохирургичен апарат, подходящ за амбулаторно и клинично приложение. Максималната изходна мощност е 100W, както при монополярна, така и при биполярна работа. Индикацията и изборът на режими и мощност се осъществяват през цветен сензорен дисплей.

„Изделията от продуктовата линия АМЕТОМ са модерни ВЧ електрохирургически апарати, комплексни, с висока степен на безопасност за медицинския екип и пациента“, поясняват от фирма АМЕТ.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>