Работно време

Работно време за посетители

16 – 18 май   09.30 - 18.00 ч.

Достъп: билети, печатни покани, онлайн регистрация