HARMONIZE™ - следващо поколение композит

ЕТ „ Анка Димова Кацарова“ ще предложи HARMONIZE™ - изживейте следващо поколение композит, извисяващ майсторството на специалиста на фирмата производител KerrHawe SA.

Ненадмината естетика - дифузия и отразяване на светлината, сходни с тези при човешкия емайл, притежава подобрен хамелеонов ефект.

Дава възможност за по-лесно манипулиране – адаптивен вискозитет по време на аплицирането, зависещ от прилагания натиска с инструмента. HARMONIZE™ работи със сведена до минимум лепливост без разтичане.

Притежава изключителна здравина. Благодарение на високия процент пълнители (81% тегловни), създава по-здрава връзка между полимера и пълнителите.

Повече информация за новите предложения на ЕТ "Анка Димова Кацарова" ще научите в зала 3, щанд А5.