Работно време

Работно време за изложители
16 май 8.00 - 18.30 ч.
17-18 май    08.30 - 18.30 ч.

Изграждане на щандове от външни строителни фирми
13 - 14 май  08.30 - 17.30 ч.

Зареждане  на щандовете
15 май  08.30 - 20.30 ч.

Изнасяне на експонатите 
18 май  18.30 - 21.00 ч.
19 май  08.30 - 17.30 ч.

Демонтаж на щандове от външни строителни фирми
19 май 08.30 - 20.30 ч.


Работно време за посетители

24 - 27 Април: 10.00 - 18.30 ч.

28 Април: 10.00 - 16.00 ч.