Схема на залите

В изложбените дни на БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ ще имате възможност да се информирате за новите тенденции и иновации в медицината и денталната медицина, както и да създадете ползотворни бизнес контакти и да разширите деловите си перспективи в бранша.

Зала 1 - Булмедика
Зала 2, 3 - Булдентал