Факти и цифри

200+ фирми директни изложители
50+ фирми нови изложители
850+ бранда от повече от 50 държави
240+ иновации от медицината и денталната медицина
13 287 посетители от 21 държави
Бизнес гайд Today, разпространен в 10 000 копия с всички новости на Булмедика / Булдентал

Профил на изложението

 • Медицинска техника, оборудване и болнично обзавеждане
 • Лабораторно оборудване и обзавеждане
 • Ортопедия, рехабилитация и възстановително лечение
 • Офталмологична апаратура и консумативи
 • Медицински инструменти
 • Продукти на фармацията
 • Дентална техника, оборудване и обзавеждане на клиники/кабинети
 • Дентални инструменти, материали и консумативи
 • Зъботехническо оборудване и апаратура
 • Зъботехнически инструменти, материали и консумативи
 • Стерилизация, дезинфекция
 • Специализирано работно облекло

Профил на посетителите

Професионален статус на посетителите

Посетители по страни

13 287 специалисти от различни страни посетиха изложението през 2017 г.

Международно участие